Silvia Kušnírová

Ako bývalá oceňovaná novinárka a dnes úspešná podnikateľka a filantropka, Silvia Kušnírová zasvätila svoj profesijný život vytváraniu pozitívnych zmien v mnohých oblastiach, od žurnalistiky, cez public relations, až po filantropiu.

Vďaka 20-ročným skúsenostiam patrí Silvia k popredným expertkám na komunikáciu, PR a reputačný manažment. Po ukončení kariéry politickej novinárky, počas ktorej moderovala publicistické politické v popredných médiách, založila SKPR STRATEGIES (www.skpr.sk), aktuálne jednu z najväčších konzultačných spoločností v oblasti public relations na Slovensku. Jej agentúra, založená na pevných princípoch spoločenskej zodpovednosti, pracuje pro-bono pre mnohé filantropické iniciatívy, niektoré z nich priamo nadväzujúce na Silviine vlastné projekty. SKPR zároveň podporuje spoločnosti aktívne v oblasti CSR (firemnej spoločenskej zodpovednosti), ako aj rôzne neziskové organizácie.

Silvia pevne verí v úlohu biznisu ako hnacej sily pozitívnej zmeny a darí sa jej vytvárať efektívnu synergiu medzi podnikaním, CSR a filantropiou. Je členkou Správnej rady občianskeho združenia Divé maky (www.divemaky.sk), ktoré podporuje talentované deti a mládež z marginalizovaných rómskych komunít. Ich program Mladí rómski lídri, zameraný na výchovu mladej rómskej generácie, je jediný svojho druhu na Slovensku. Silvia je tiež členkou Správnej rady občianskeho združenia Raná starostlivosť, ktorá systematicky podporuje rodiny detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením a prevádzkuje špecializované Centrum včasnej intervencie.

Za svoju novinársku prácu získala v minulosti viaceré ocenenia, vrátane Ceny Eurotelevízie - Televízna osobnosť roka a Ceny Nadácia otvorenej spoločnosti za prínos pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ako podnikateľka v oblasti komunikácie priniesla na Slovensko historicky prvé ocenenie Global Sabre Award, ktoré sa odovzdáva najlepším projektom v oblasti public relations na svete.

Silvia je vyhľadávanou trénerkou komunikácie a mediálnych stratégií. Pod značkou MEET THE PRESS vedie top manažérov a podnikateľov k tomu, že vedieť komunikovať o svojej práci je rovnako dôležité, ako práca samotná.

Jej veľkou vášňou je umenie, aj preto v roku 2017 založila spolu s Petrom Lukešom Collective - privátnu galériu a platformu na podporu súčasného vizuálneho umenia. Collective je okrem iného spoluorganizátorom prestížnej Ceny Oskára Čepana pre vizuálnych umelcov do 40 rokov.

V roku 2018 absolvovala na Stanford Graduate School of Business v Californii líderský program “Be a Leader Who Matters”.