FB cover stanica vystava  finalistov sept

NCSU a collective vyhlasujú 25. ročník Ceny Oskára Čepana

Nadácia – Centrum súčasného umenia v spolupráci s privátnou platformou na podporu umenia collective vyhlasujú 25. ročník súťaže o Cenu Oskára Čepana pre mladých umelcov do veku 40 rokov.

Platforma na podporu umenia collective vstúpila do projektu v roku 2018, kedy hrozilo, že Cena Oskára Čepana nebude z finančných a organizačných dôvodov po 22. rokoch pokračovať. Silvia Kušnírová, podnikateľka, zberateľka umenia a zakladateľka Collective: „Kontinuitu ocenenia s tak silnou históriou a renomé, ktoré pomohlo vyrásť množstvu dnes už etablovaných umelcov, bolo podľa nášho názoru potrebné zachovať. Tak sme to cítili, ako milovníci umenia, ako ľudia, ktorí si uvedomujú, že výsadou každej vyspelej spoločnosti je podporovať umenie. Do projektu sme vstúpili s ambíciou ponechať a ďalej rozvíjať priestor pre tvorbu a podporu mladých vizuálnych umelcov na Slovensku. Ponúkli sme finančnú, organizačnú a komunikačnú podporu, a neočakávali sme nič. Pred novým organizačným tímom pod vedením Lucie Gavulovej vtedy stála neľahká úloha – v horizonte pár mesiacov zorganizovať 23. ročník. Celému tímu, ale aj umelcom, ktorí sa do projektu zapojili, patrí moje uznanie za ich prácu, ktorá vyslala jasný signál: Čepan žije! Veľmi nás teší byť toho súčasťou.”

„Po mojom nástupe do vedenia Ceny Oskára Čepana som usilovala najmä o obhájenie zmyslu projektu a jeho významu na lokálnej scéne vizuálneho umenia. Pristúpila som k tomu v prvom rade prostredníctvom stabilizácie procesov projektu ako takých a jeho transformácie do podoby celoročnej aktivity. Usilujeme o to, aby bola finalistom venovaná relevantná pozornosť, aby sme spolu veľa komunikovali a tiež, aby mali zo svojej spoločnej výstavy čo najlepší pocit. Aby už samotná účasť v projekte, spoločné prípravy a aj medializácia, o ktorú usilujeme, boli istým spôsobom satisfakciou – nielen samotná výhra,“
povedala Lucia Gavulová, riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana, ktorá stojí na jej čele od roku 2018.

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia. Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Foundation for Civil Society (USA), ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy, kam patria Cena Jindřicha Chalupeckého (CZ), Radoslava Putar Award (HR), Dimitrij Bašičević Mangelos Award (RS), Denes Award (MKD), Artist of Tomorrow Award (KS), Zvono Award (BIH), The OHO Group Award (SLO), Ardhje Award (ALB), Baza Award (BG) a Milčik Award (ME).

Oskár Čepan (1925–1992) patrí medzi najväčšie osobnosti slovenskej vedy a kultúry dvadsiateho storočia. Bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, výtvarníkom, archeológom a paleontológom. To, že sme si to doteraz nevšimli, nemá iný dôvod ako našu vlastnú nevšímavosť k skutočným osobnostiam. (…) Z tohto hľadiska je pomenovanie ceny pre mladého výtvarníka menom Oskára Čepana výnimočným činom výtvarného spoločenstva. Čepan v sebe spája odvahu, étos, presvedčenie, intuíciu a schopnosť revidovať ustálené názory. Sú to vlastnosti ojedinelé, hodné mladých nositeľov Ceny Oskára Čepana a jej trvalého kultivovania.

- Peter Zajac, júl 2014

Viac informácií na: www.oskarcepan.sk
Článok - PREČO NIE / Hospodárske noviny