WEB_cover_NEWS – 3

Publikáciu katalógu Denisa Lehocká 2021

Denisa Lehocká je ŽENA
pozerá, otvára (Pandorina skrinka), sleduje, hľadá
jej zvedavosť je sofistikovaná,
až tak, že si ju ani nevšimneme
jej scan tak komplexný, že si ani neuvedomíme,
že sa nepriamo dotýka aj nás...

 
...úryvok z kurátorského textu Niny Gažovičovej, ktorým sme v roku 2021 uviedli site-specific inštaláciu Denisy Lehockej v priestoroch privátnej galérie @collective a ktorý sprevádza publikáciu katalógu Denisa Lehocká 2021. Práve ten sme v nových priestoroch aukčnej spoločnosti SOGA uviedli do života.
 
Fotografie: @jirithyn
Design: @adelasvobodova
Vydavateľ: @collective
 
@dlehocka @silviakusnirova @juliusbarczi @ninagazovicova@evaklimekova @adamsakovy
 
Celý výťažok z predaja katalógu poputuje rodinám detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením z o.z. Raná starostlivosť.

---- ENGLISH ----

Denisa Lehocká is WOMAN
she looks, opens (Pandora’s box), follows, observes, seeks
her curiosity is sophisticated 
so keen we don’ t notice it
her scan is so complex, we never perceive 
how it tunes us

...an excerpt from Nina Gažovičová's curatorial text, which introduced Denisa Lehocká's site-specific installation in the premises of the private gallery @collective in 2021 and which accompanies the publication of Denisa Lehocká's 2021 catalog.
 
Photographs: @jirithyn
Design: @adelasvobodova
Publisher: @collective
 
@dlehocka @silviakusnirova @juliusbarczi @ninagazovicova@evaklimekova @adamsakovy
 
The entire proceeds from the sale of the catalog will go to the families of children with visual and multiple disabilities from the Raná stalostlivosť NGO.